UPRAVNO-GOSPODARSKO PODROČJE

Ime in priimek

delovno mesto

e-naslov

Eneja Rožanec

Ravnateljica

eneja.rozanec@os-dekani.si

Mojca Selinšek

Pomočnica ravnateljice

mojca.selinsek@os-dekani.si

Andreja Jug

Tajnik VIZ

andreja.jug@os-dekani.si

Orjana Trček

Računovodja

racunovodstvo@os-dekani.si

Kristina Plečko

Računovodja

racunovodstvo@os-dekani.si

Dunja Vitez

Knjigovodsko-administrativna delavka

Jernejka Slavec

Kuharica

Dorjana Stepančič

Kuharica

Samanta Mehmedović

Kuharica

Marija Žuran

Kuharica

Fikreta Šogolj

Kuharica

Radojka Cvijanović

Kuharica

Enisa Burič

Čistilka

Neva Klobučar

Čistilka

Barbara Butala

Čistilka

Simona Kocjančič

Čistilka

Snežana Kukolj

Čistilka

Marjan Čermelj

Hišnik

Andrej Ranfl

Hišnik

andrej.ranfl@os-dekani.si

Boris Đukić

Organizator IKT

boris.dukic@os-dekani.si

PEDAGOŠKO STROKOVNO PODROČJE

IME IN PRIIMEK

DELOVNO mesto

e-naslov

Janja Šopić 

Šolska psihologinja

janja.sopic@os-dekani.si

Petra Miklavič

Šolska pedagoginja

petra.miklavic@os-dekani.si

UČITELJI

UČITELJ

RAZREDNIK

PREDMET, KI GA POUČUJE

Barbara Gajšek

1. A

1. razred: SLJ, MAT, SPO, LUM, ŠPO, GUM

Darja Knez

1. B

1. razred: SLJ, MAT, SPO, LUM, ŠPO, GUM

Ivana Ranfl

 

druga učiteljica v 1. razredu

3. B: GUM

Patricija Morato Rojc

2. A

2. razred: SLJ, MAT, SPO, GUM, LUM, ŠPO

Darja Mevlja

2. B

2. razred: SLJ, MAT, SPO,GUM, LUM, ŠPO

Tadeja Andrejašič

3. A

3. razred: SLJ, MAT, SPO, GUM, LUM, ŠPO

Tarcizija Kofol

3. B

3. razred: SLJ, MAT, SPO, LUM, ŠPO

Mirela Valentič

4. A

4. razred: SLJ, MAT, LUM, DRU, NIT, ŠPO

Selina Lešek

4. B

4. razred: SLJ, MAT, LUM, DRU, NIT, ŠPO

Mojca Stergar

5. B

5. razred: SLJ, MAT, DRU, GOS, ŠPO

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: italijanščina 4. – 6. razred

Jaka Rožac

5. A

5. razred: SLJ, DRU, NIT, LUM, ŠPO

Karmen Hrvatin

6. A

5. razred: MAT, GOS

6. razred: MAT, ZGO, GEO

jutranje varstvo

Miran Stergar

7. A

6. razred: ŠPO

7. razred: ŠPO

8. razred: ŠPO

9. razred: ŠPO

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:  šport za sprostitev, šport za zdravje, izbrani šport

Olivija Cunja

6. B

6. razred: SLJ

8. razred: SLJ

David Rop

8. A

4. razred: GUM

5. razred: GUM

6. razred: GUM

7. razred: GUM

8. razred: GUM

9. razred: GUM

podaljšano bivanje

Nadja Jakomin

 

7. razred: NAR

Borislav Đukić

9. A

9. razred: MAT

računalnikar – organizator informacijske dejavnosti

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET: multimedija

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET: računalništvo 4. – 6. razred

Elena Filipič

 

7. razred: ZGO, GEO

8. razred: ZGO, GEO

9. razred: ZGO, GEO

Mateja Mevlja

 

6. razred: GOS, NAR

8. razred: BIO

9. razred: BIO

OBVEZNA IZBIRNA PREDMETA: načini prehranjevanja, sodobna priprava hrane

laborant

organizator šolske prehrane

Zdravko Mutič

 

7. razred: MAT

8. razred: MAT

9. razred: MAT

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET: urejanje besedil

Andreja Smrdelj

 

6. razred: TIT

7. razred: TIT

8. razred: TIT, FIZ

9. razred: FIZ

8. in 9. razred: FIZ

OBVEZNA IZBIRNA PREDMETA: čebelarstvo in obdelava gradiv – les

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET: tehnika 4. – 6. razred

Mojca Selinšek

 

pomočnica ravnateljice

Nives Pernat

 7. B

7. razred: SLJ

9. razred: SLJ

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET: šolsko novinarstvo

Monika Komel

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: italijanščina I, II, III

bolnišnični oddelek Valdoltra

jutranje varstvo

Sara Deisinger

 

2. razred: TJA

3. razred: TJA

4. razred: TJA

5. razred: TJA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET: angleščina 1. razred

Glendina Čurin

 

6. razred: TJA

bolnišnični oddelek Valdoltra

podaljšano bivanje

Anja Černe

9. B

7. razred: TJA

8. razred: TJA

9. razred: TJA

Nina Gaber

 8. B

6. razred: LUM

7. razred: LUM

8. razred: LUM

9. razred: LUM

podaljšano bivanje

Vesna Maršič

 

8. razred: KEM

9. razred: KEM

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET: poskusi v kemiji

Jasmina Pištan

 

7. razred: ŠPO

1.–3. razred in 5. razred: ŠPO (nadstandardni program)

podaljšano bivanje

Marjan Ruter

 

7. razred: DKE

8. razred: DKE

podaljšano bivanje

Suzana Kobal

 

podaljšano bivanje

Nikita Privšek

 

podaljšano bivanje

Matjaž Muha

podaljšano bivanje

Ana Rus

 

bolnišnični oddelek Izola

Sanja Šavle Ojo

 

bolnišnični oddelek Izola

Sonja Zavaloka

 

bolnišnični oddelek Valdoltra

Iris Kos

 

nadstandardni program ITJ 1. – 3. razred

ZUNANJI SODELAVCI

IME IN PRIIMEK

IZOBRAZBA

Suzana Germek

specialni in rehabilitacijski pedagog

Ivana Milič

specialni in rehabilitacijski pedagog

Barbara Rot

logoped

Meta Oven

socialni pedagog

Mateja Manadalys

specialni in rehabilitacijski pedagog