Interesne dejavnosti v šolskem letu 2022/2023

DEJAVNOST MENTOR RAZRED TERMIN/UČILNICA
PLES IRIS KOS 4. -5. PONEDELJEK, 8. URA / BOR
PLANINSTVO JASMINA PIŠTAN 1.-9. SOBOTE PO DOGOVORU
KLEKLJANJE JASMINA PIŠTAN 3.-9. ČETRTEK, 7. IN 8. URA, TEDEN A
FOLKLORA JASMINA PIŠTAN
DAVID ROP
1.-3. PETEK, 7. URA
ČEBELARSKI KROŽEK ANDREJA SMRDELJ 4.-9. ČETRTEK, 7. URA
OTROŠKI PEVSKI ZBOR LUKA ŽORŽ 1.-4. ČETRTEK, 7. IN 8. URA
MLADINSKI PEVSKI ZBOR DAVID ROP 5.-9. SREDA, 7. IN 8. URA
STRIC JUSTI SVETUJE JAKA ROŽAC 5.-9. PO DOGOVORU
ROKOMET LENART CENCIČ 2.-4. ČETRTEK, 7. URA
NOGOMET ZA DEKLICE PETER KOCJANČIČ 2.-6. PETEK, 7. URA
KOŠARKA JANI FORTUNA 2.-4. ČETRTEK, 8. URA
USTVARJALNE DELAVNICE BARBARA GAJŠEK 3. ČETRTEK, 7. URA
NOGOMET ZA DEČKE PETER KOCJANČIČ 2.-4. SREDA, 7. URO
HELP – UČENJE ANG GLENDINA ČURIN 4.-9. PONEDELJEK, 7. IN 8. URA, TEDEN B
USTVARJALNICA GLENDINA ČURIN 4.-9. PONEDELJEK, 7. IN 8. URA, TEDEN A
SRBSKI JEZIK JADRANKA BETI 1.9. TOREK, 7. URA
MLADI RAZISKOVALEC SONJA RAJH 1.-2. SREDA 7. URO
ROBOTIKA BORIS ĐUKIĆ 4.-9. ČETRTEK, 7. IN 8. URA
IGRAMO SE GLEDALIŠČE ALENKA LANGUS KRŽIČ 1. PO DOGOVORU
RITMIČNA GIMNASTIKA GIMNASTIČNA ŠOLA JUNA 1.-3. PONEDELJEK, 7. IN 8. URA, B TEDEN
GLEDALIŠKI KROŽEK OLIVIJA CUNJA 5.-9. PO DOGOVORU
PROSTOVOLJSTVO DEBORA HORJAK BABIČ 1.-9. PO DOGOVORU
ENAJSTA ŠOLA MOJCA STERGAR 4.-9. TOREK, 7. IN 8. URA
KUHARSKI KROŽEK MATEJA MEVLJA 5. RAZRED PONEDELJEK, 7. IN 8.URA (B)
TOREK, 7. IN 8. URA (A)
BRALNA ZNAČKA RAZREDNIKI 1.-5. PO DOGOVORU
BRALNA ZNAČKA OLIVIJA CUNJA
NIVES PERNAT
MONIKA KOMEL
KARMEN HRVATIN
6.-9. PO DOGOVORU
ITALIJANSKA BRALNA ZNAČKA IRIS KOS 3.-9. PO DOGOVORU
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA ANJA ŠPANIĆ
MOJCA SELINŠEK
ANJA ČERNE
2.-9. PO DOGOVORU
KOLESARSKI KROŽEK MIRELA VALENTIČ
TARCIZIJA KOFOL
4. ČETRTEK, 6. URA
KOLESARSKI KROŽEK MONIKA KOMEL
DAVID ROP
5. PO DOGOVORU
BRALNI KLUB MOJCA STERGAR 5. PO DOGOVORU