ROKOVNIK ZA PRIJAVO IN IZVEDBO VPISA

KDAJ? KAJ?
 20. 1. 2020 · objava razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove
 14. in 15. 2. 2020 · informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
 4. 3. 2020 · prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za učence, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna)

 11. do 21. 3. 2020

NOVO:

1. 6. do 6. 6.

· opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna)
 do 11. 5. 2020 · prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2020/2021
 20. 5. 2020 · objava številčnega stanja prijav za vpis (spletna stran MIZŠ)
 do 16. 6. 2020 · morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo šolo
 26. 6. 2020

· javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)

(srednje šole do 27. 5. 2020 obvestijo prijavljene učence o omejitvi vpisa)

 30. 6. do 6. 7. 2020

· srednje šole brez omejitve: vpis

· srednje šole z omejitvijo vpisa: izvedba 1. kroga izbirnega postopka

· objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis kandidatov, ki so bili uspešni

·  seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu

 9. 7. 2020 · prijava za 2. krog izbirnega postopka
 do 16. 7. 2020 · vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
 do 16. 7. 2020 · objava še prostih mest za vpis v srednje šole (spletna stran MIZŠ)
 do 31. 8. 2020 · vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta