ROKOVNIK ZA PRIJAVO IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2024/25 

KDAJ? KAJ?
do 15. 1. 2024 Objava razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove
16. in 17. 2. 2024 Informativna dneva v srednjih šolah in dijaških domovih
do 4. 3. 2024 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za učence, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna)
med 8. in 20. 3. 2024 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna)
do 2. 4. 2024 Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2024/2025
do 8. 4. 2024 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis (spletna stran MVI)
do 23. 4. 2024 Morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo solo
do 24. 5. 2024 Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MVI)
med 17. in 21. 6. 2024 Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
do 21. 6. 2024

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu

do 26. 6. 2024 Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka
do 3. 7. 2024 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
do 4. 7. 2024 Objava še prostih mest za vpis v srednje šole (spletna stran MVI)
do 30. 8. 2024 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta