ROKOVNIK ZA PRIJAVO IN IZVEDBO VPISA

KDAJ? KAJ?
· objava razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove
· informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
· prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za učence, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna)
  · opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna)
· prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2021/2022
· objava številčnega stanja prijav za vpis (spletna stran MIZŠ)
· morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo solo
· javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)

· srednje šole brez omejitve: vpis

· srednje šole z omejitvijo vpisa: izvedba 1. kroga izbirnega postopka

· objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis kandidatov, ki so bili uspešni

·  seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu

· prijava za 2. krog izbirnega postopka
· vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
  · objava še prostih mest za vpis v srednje šole (spletna stran MIZŠ)
· vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta