V šolskem letu 2021/2022 bo šola izvajala naslednje neobvezne izbirne predmete:

RAZREDNEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETTEDENSKO ŠTEVILO URIZVAJALEC
1. razredANGLEŠČINA2Leila Čaušević Muharemović
4. razredITALIJANŠČINA
TEHNIKA
RAČUNALNIŠTVO
UMETNOST
ŠPORT
2
1
1
1
1
Iris Kos
Andreja Smrdelj
Zdravko Mutić
Debora Oberžan
Miran Stergar
5. razredITALIJANŠČINA
TEHNIKA
RAČUNALNIŠTVO
UMETNOST
ŠPORT
2
1
1
1
1
Iris Kos
Andreja Smrdelj
Zdravko Mutić
Debora Oberžan
Miran Stergar
6. razredITALIJANŠČINA
TEHNIKA
RAČUNALNIŠTVO
UMETNOST
ŠPORT
2
1
1
1
1
Iris Kos
Andreja Smrdelj
Zdravko Mutić
Debora Oberžan
Miran Stergar

Odločitev otroka za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta je prostovoljna. Če pa se bo otrok odločil za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, bo obiskovanje pouka tega predmeta postalo obvezno. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v redovalnico.

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oz. do popolnitve posamezne učne skupine.