PREDMETNIK

 

RAZRED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

SLOVENŠČINA

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

MATEMATIKA

4

4

5

5

4

4

4

4

4

TUJI JEZIK

 

2

 

2

3

4

4

3

3

LIKOVNA UMETNOST

2

2

2

2

2

1

1

1

1

GLASBENA UMETNOST

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

DRUŽBA

 

 

 

2

3

 

 

 

 

GEOGRAFIJA

 

 

 

 

 

1

2

1,5

2

ZGODOVINA

 

 

 

 

 

1

2

2

2

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

 

 

 

 

 

 

1

1

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

3

3

3

 

 

 

 

 

 

FIZIKA

 

 

 

 

 

 

 

2

2

BIOLOGIJA

 

 

 

 

 

 

 

1,5

2

KEMIJA

 

 

 

 

 

 

 

2

2

NARAVOSLOVJE

 

 

 

 

 

2

3

 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

 

 

 

3

3

 

 

 

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

 

 

 

 

 

2

1

1

 

GOSPODINJSTVO

 

 

 

 

1

1,5

 

 

 

ŠPORT

3

3

3

3

3

3

2

2

2

ŠTEVILO PREDMETOV

6

7

6

8

9

11

11*

13*

11*

ŠTEVILO UR TEDENSKO

20

23

22

24

26

26

25

25,5

25,5

ODDELČNA SKUPNOST

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

ŠTEVILO TEDNOV

35

35

35

35

35

35

35

35

32

KULTURNI DNEVI

4

4

4

3

3

3

3

3

3

NARAVOSLOVNI DNEVI

3

3

3

3

3

3

3

3

3

TEHNIŠKI DNEVI

3

3

3

4

4

4

4

4

4

ŠPORTNI DNEVI

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ŠTEVILO TEDNOV

38

38

38

38

38

38

38

38

35

*7., 8. in 9. razred – tudi izbirni predmeti (2 ali 3 ure tedensko)

 

Fleksibilni predmetnik

V skladu z 29. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS,  št. 102/2007) v šolskem letu 2022/2023 drugače razporejamo tedensko število ur pouka, kot ga predvideva predmetnik. Namen fleksibilnega predmetnika je šoli in učencem prijaznejša organizacija dela, ki prispeva k dnevnim in tedenskim razbremenitvam učiteljev in učencev ter učinkovitejše udejanjanje ciljev osnovne šole.

Predmeti, ki se izvajajo v strnjeni obliki vsak teden:

RAZRED

PREDMET

1. – 5. razred

LUM

1. – 3. razred

SLJ

6. razred

TIT, GOS, SLJ

7. razred

NAR