V upravnem odboru sklada so štirje predstavniki staršev in trije predstavniki šole:

Predstavniki staršev

  • Denis Burič
  • Marko Obad
  • Uroš Ševron
  • Trajka Kocjančič

Predstavniki šole

  • Debora Horjak Babič
  • Suzana Bembič
  • Janja Šopić