Bralno tekmovanje je pristop k spodbujanju branja in izboljšanju bralnih navad med učenci 2. triletja.

Zakaj ravno 4., 5. in 6. razred? Po opažanjih in rezultatih raziskav se ravno v tej starostni skupini otrokovo zanimanje za branje in posledično opravljanje bralne značke naglo zmanjšuje.

Z bralnim tekmovanjem želimo ustvariti razredno klimo, ki bi bila pozitivno naravnana do branja in pri tem vključiti čisto vse posameznike, tako izjemne bralce kot tudi tiste, ki imajo odpor do branja. To ni tekmovanje za posameznike, temveč za celotno razredno skupnost. Pogoj, da se razred kvalificira je, da vsak izmed posameznikov v času tekmovanja prebere vsaj eno knjigo. V nasprotnem primeru se razred kot celota ne more kvalificirati. Seveda bo zmagovalni razred tudi nagrajen.

Na tak način želimo vključiti čisto vse posameznike in spodbujati medvrstniško kolegialnost, povezanost, možnost sodelovanja ter timsko delo.

  • ŠOLSKO BRALNO TEKMOVANJE MED 4. RAZREDI

Priporočilni seznam knjig za BZ IN BT V 4.R

KNJIGE PREBRANE ZA BRALNO TEKMOVANJE SE UPOŠTEVAJO TUDI ZA BRALNO ZNAČKO!

________________________________________________________________________________________________________________________

  • REGIJSKO BRALNO TEKMOVANJE “BERIMO Z ROVKO ČRKOLOVKO” MED 5. IN 6. RAZREDI

seznam-BZR-2023-5.r

seznam-BZR-2023-6.r

   

V Osrednji knjižnici Srečka Vilharja ponovno organizirajo bralno tekmovanje Berimo z Rovko Črkolovko, namenjeno vsem petošolcem in šestošolcem, saj je ravno pri tej starosti zelo velik upad zanimanja za branje in posledično tudi opravljanja bralne značke.
Z bralnim tekmovanjem bomo spodbujali branje in opravljanje bralne značke tudi z zunanjo motivacijo – nagrada. Bistvo tekmovanja ni bitka posameznikov, temveč tekmovanje med razredi.

Edini pogoj je, da vsak posameznik v času tekmovanja prebere vsaj eno knjigo. Da lahko razred tekmuje, mora biti prijavljenih vsaj 70% učencev iz posameznega razreda. 

Bralno tekmovanje se začne  20. 11. 2023. Prijave k tekmovanju pa so možne vse do 4. 12. 2023.

Za prijavo v šolskem letu 2023/2024 prosimo, da izpolnete:
 spletni obrazec za prijavo k bralnemu tekmovanju, ki je dostopen na www.bralnotekmovanje.si
 potrebovali boste tudi številko članske izkaznice vašega otroka:
– z vpisom otrok pridobi brezplačno članstvo v naši knjižnici
– vpis v knjižnico lahko opravite na daljavo preko spletnega vpisa na tej povezavi https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/rsu/sikkp/form
o ali se osebno zglasite na Oddelku za mlade bralce. Potrebovali boste otrokov in vaš osebni dokument. Vaš otrok bo tako prejel člansko izkaznico in uporabniško ime ter geslo, ki ga bo potreboval za sodelovanje pri bralnem tekmovanju.

Za kakršnokoli vprašanje ali pomoč pri prijavi lahko pišete knjižničarki na mail knjiznica@os-dekani.si ali pokličete na 662 12 52.