Bralno tekmovanje je pristop k spodbujanju branja in izboljšanju bralnih navad med učenci 2. triletja.

Zakaj ravno 4., 5. in 6. razred? Po opažanjih in rezultatih raziskav se ravno v tej starostni skupini otrokovo zanimanje za branje in posledično opravljanje bralne značke naglo zmanjšuje.

Z bralnim tekmovanjem, ki bo v šolskem letu 2022/23 potekal na šolski ravni, med razredi 2. triletja, želimo ustvariti razredno klimo, ki bi bila pozitivno naravnana do branja in pri tem vključiti čisto vse posameznike, tako izjemne bralce kot tudi tiste, ki imajo odpor do branja. To ni tekmovanje za posameznike, temveč za celotno razredno skupnost. Pogoj, da se razred kvalificira je, da vsak izmed posameznikov v času tekmovanja prebere vsaj eno knjigo. V nasprotnem primeru se razred kot celota ne more kvalificirati. Seveda bo zmagovalni razred tudi nagrajen.

Na tak način želimo vključiti čisto vse posameznike in spodbujati medvrstniško kolegialnost, povezanost, možnost sodelovanja ter timsko delo.

Bralno tekmovanje se bo začelo 17. septembra in zaključilo 2. aprila.

Zaradi upada zanimanja za branje bomo bralno tekmovanje zaključili 24. 3. 2023.

Knjige prebrane za bralno tekmovanje se upoštevajo za bralno značko!

Seznama knjig:

Priporočilni seznam knjig za BZ in BT 4. razred

Priporočilni seznam knjig za BZ in BT 5. razred

Priporočilni seznam knjig za BZ in BT 6. razred

ZAKLJUČEK BRALNEGA TEKMOVANJA ZA UČENCE 2. TRILETJA 

Ker se zavedamo pomena branja za uspešen proces učenja, smo tudi v šolskem letu 2022/23 organizirali šolsko bralno tekmovanje. Na tak način smo učence spodbudili k branju in izboljšanju bralnih navad.

Bralno tekmovanje se je začelo 17. septembra 2022 in zaključilo 24. marca 2023.

Na zaključni prireditvi, ki je potekala 27. marca 2023, smo razglasili najbolj brane knjige v posameznih razredih in najboljše bralce. S ponosom smo nagradili dva učenca, ki sta prebrala vse knjige iz seznama in sta prejela poleg priznanja še knjižno in praktično nagrado. To sta Vitan Mahne iz 5.B, ki je prebral vseh 40 knjig, in Simon Stergar iz 4.A, ki je prebral vseh 30 knjig.

S priznanjem in knjižno nagrado smo nagradili tudi Anžeta Kocjančiča iz 5.B, ki je prebral 29 knjig, Mihaela Lakošeljaca iz 5.B, ki je prebral 28 knjig in Matio Bellicha, ki je prebral 20 knjig.

Na bralnem tekmovanju 2022/23 je zmagal 5.B razred, pod mentorstvom učiteljice Mojce Stergar. ČESTITAMO!

Zmagovalni razred bo za nagrado prejel celodnevno doživetje v Planici, in sicer si bodo učenci 30. 3. 2023 ogledali kvalifikacije nordijskega smučanja. Na izletu se jim bo pridružil tudi drugo uvrščeni razred bralnega tekmovanje in to je 4.A razred pod mentorstvom učiteljice Tarcizije Kofol.

Skupno so učenci 2. triletja za bralno tekmovanje prebrali 644 knjig, kar je 250 knjig več kot v lanskem šolskem letu. Bravo učenci!

Za bralne spodbude in podporo se zahvaljujemo vsem mentoricam: Mireli Valentič, Tarciziji Kofol, Mojci Stergar, Mojci Selinšek, Karmen Hrvatin in Nives Pernat.