Snovi ali proizvodi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost