Roditeljski sestanki v šolskem letu 2019/2020:

RODITELJSKI SESTANEKDATUMRAZREDI
1. roditeljski sestanekčetrtek, 29. 8. 20191. razred
1. roditeljski sestanektorek, 10. 9. 20192. - 9. razred
2. roditeljski sestanektorek, 11. 2. 20201. - 9. razred
Po potrebi bodo razredniki sklicali še dodatne roditeljske sestanke.