V šolskem letu 2019/2020 bo šola izvajala naslednje dejavnosti:

  • ITALIJANŠČINA ZA UČENCE OD 1. DO 3. RAZREDA

 

Vključitev v nadstandardni program je za učence prostovoljna, vendar morajo vključeni učenci dejavnost obiskovati redno. Znanje učencev se pri italijanščini ne ocenjuje.

Nadstandardna dejavnost italijanščina za učence od 1. do 3. razreda je za starše brezplačna, saj jo v celoti financira Mestna občina Koper.

  • JUTRANJE VARSTVO ZA UČENCE OD 2. DO 5. RAZREDA

 

Nadstandardna dejavnost jutranje varstvo je za starše plačljiva dejavnost. Višina prispevka je določena z veljavnim cenikom.