V šolskem letu 2023/2024 bo šola izvajala naslednje dejavnosti:

  • ITALIJANŠČINA ZA UČENCE OD 1. DO 3. RAZREDA

Vključitev v nadstandardni program je za učence prostovoljna, vendar morajo vključeni učenci dejavnost obiskovati redno. Znanje učencev se pri italijanščini ne ocenjuje.

Nadstandardna dejavnost italijanščina za učence od 1. do 3. razreda je za starše brezplačna, saj jo v celoti financira Mestna občina Koper.

  • JUTRANJE VARSTVO ZA UČENCE OD 2. DO 5. RAZREDA

Nadstandardna dejavnost jutranje varstvo je za starše plačljiva dejavnost. Višina prispevka je določena z veljavnim cenikom.