Spoštovani starši, dragi učenci!

University

Skupaj z vsemi sodelavci si bomo na naši šoli, OSNOVNI ŠOLI DEKANI, prizadevali za izpolnjevanje tega, kar smo zapisali v viziji naše šole: “Vzgojiti in izobraziti mlade ljudi v odgovorne osebnosti, ki bodo sposobne samostojno in ustvarjalno reševati vsakdanje probleme ter bodo spoštovale vrednote naše skupnosti.”

Vizija šole je zasnovana na naslednjih vrednotah:
– spoštovanje,
– odgovornost,
– znanje in delavnost.

 

Koledar dogodkov

Nalaganje... Nalaganje…
 

PROJEKTI NA ŠOLI

MEDNARODNI PROJEKTI:
ZDRAVA ŠOLA
POMAHAJMO V SVET (SAY HELLO TO THE WORLD)
HOLIDAY CARD EXCHANGE

PROJEKTI NA DRŽAVNI RAVNI:
ŠOLSKA SHEMA
SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK
RASTEM S KNJIGO
PIŠEM Z ROKO
PROJEKT "POVABIMO BESEDO"
RAZVOJNA NALOGA VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE
VARNO S SONCEM

PROJEKTI NA RAVNI ŠOLE:
GRADIMO PRIHODNOST
PO POTEH ŠAKALOV
PROGRAM ZA NADARJENE UČENCE
BRALNO TEKMOVANJE
DOBRODELNI PROJEKTI

 
 
 
 
Dostopnost