Šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi. Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole.

Šola v naravi v šolskem letu 2019/2020:

RAZREDVSEBINADATUMIZVAJALEC
4. razred- športne dejavnosti
- naravoslovne dejavnosti
7. – 11. 10. 2019CŠOD
Dom Čebelica
5. razred- alpsko smučanje 10. – 14. 2. 2020OŠ Dekani
(nastanitev Lukov dom Kope)
7. razred- naravoslovne dejavnosti6. – 8. 4. 2020CŠOD
Dom Štrk, Ptuj

Starši učencev 5. razreda, ki bi imeli težave s plačilom šole v naravi, se lahko pred odhodom v ŠVN oglasijo pri šolski svetovalni delavki – pedagoginji Petri Miklavič in izpolnijo vlogo za subvencioniranje plačila šole v naravi.

Starši učencev 4. in 7. razreda pa lahko naslovijo prošnjo za pomoč pri plačilu šole v naravi na šolski sklad.