Govorilne ure bodo potekale po spodnjem razporedu. Učitelji imajo enkrat tedensko govorilne ure tudi v dopoldanskem času, ki potekajo po predhodni najavi staršev (razpored dopoldanskih govorilnih ur se nahaja na spletni strani šole).

Razpored skupinskih govorilnih ur:

MESECDATUMURA
OKTOBERtorek, 15. 10. 201916.30 - 18.00
NOVEMBERtorek, 19. 11. 201916.30 - 18.00
JANUARtorek. 14. 1. 201916.30 - 18.00
MARECtorek, 17. 3. 201916.30 - 18.00
APRILtorek, 21. 4. 201916.30 - 18.00
JUNIJtorek, 2. 6. 201916.30 - 18.00
Starši se lahko na govorilnih urah zglasijo tudi pri ravnateljici ali pomočnici ravnateljice od 16.30 do 17.00 ure.