Publikacija za šolsko leto 2019/2020
Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020
Informacije za učence in starše o NPZ 2019/2020
Publikacija o neobveznih izbirnih predmetih za šolsko leto 2019/2020
Vodnik po obveznih izbirnih predmetih za šolsko leto 2019/2020
Katalog informacij javnega značaja
Šolska pravila ocenjevanja
Cenik nadstandardnih programov in storitev
Smernice za ukrepanje ob pojavu nasilnega vedenja
Hišni red OŠ Dekani
Pravila šolskega reda OŠ Dekani
Priloga pravil šolskega reda OŠ Dekani
Pravilnik o dodelitvi statusa učencem OŠ Dekani in o prilagajanju šolskih obveznosti
Požarni red OŠ Dekani
Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v času pandemske gripe
Pravila šolske prehrane
Vzgojni načrt OŠ Dekani