Šola bo v šolskem letu 2019/2020 sodelovala na naslednjih tekmovanjih:

TEKMOVANJEODGOVORNA OSEBA
SLOVENŠČINA (CANKARJEVO PRIZNANJE)Nives Pernat
ANGLEŠČINA – 8. in 9. razredAnja Černe
ANGLEŠKO BRALNO TEKMOVANJEGlendina Čurin
TEKMOVANJE IZ ITALIJANSKEGA JEZIKADebora Horjak Babič
KEMIJAVesna Maršič
BIOLOGIJA (PROTEUSOVO PRIZNANJE)Mateja Mevlja
TEKMOVANJE V ZNANJU IZ SLADKORNE BOLEZNIMateja Mevlja
MATEMATIČNI KENGURUZdravko Mutič
VESELA ŠOLAKarmen Hrvatin – 2. triletje
Olivija Cunja – 3. triletje
GEOGRAFIJAElena Filipič
ZGODOVINAElena Filipič
FIZIKAAndreja Smrdelj
NOGOMETMiran Stergar
GIMNASTIKAMiran Stergar
ROKOMETMiran Stergar
PLAVANJEMiran Stergar
ČEBELARSTVOAndreja Smrdelj
RDEČI KRIŽMirela Valentič
NAŠA POMLAD*David Rop
GLASBENA OLIMPIJADADavid Rop
ROBOTIKABorislav Đukić
ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE 7.–9. razredJasmina Pištan
MEHURČKIPatricija Morato Rojc
* občinska revija pevskih zborov

 

Šola se bo vključila v vsa tekmovanja, za katera se bodo učenci prijavili in bodo ustrezno pripravljeni.

Mentorici šolskega glasila Sinji galeb bosta Olivija Cunja in Monika Komel.