Vloga za subvencioniranje šole v naravi
Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete
Potrdilo o medicinsko indicirani dieti
Vloga za napovedan izostanek od pouka nad 5 dni
Izjava o načinu plačila računov
Prijava učenca na šolsko prehrano
Prijavnica za obiskovanje interesne dejavnosti
Sprememba šolske prehrane
Predlog za dodelitev statusa perspektivnega mladega umetnika
Predlog za dodelitev statusa vrhunskega mladega umetnika
Predlog za dodelitev statusa perspektivnega športnika
Predlog za dodelitev statusa vrhunskega športnika
Potrdilo kluba za pridobitev statusa
Prijava k popravnemu izpitu
Opravičilo
Dovoljenje za zapustitev šolskih prostorov
Sprememba izbire izbirnih predmetov