Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete
Potrdilo o medicinsko indicirani dieti
Vloga za napovedan izostanek od pouka nad 5 dni
Izjava za izdajo računov
Prijava učenca na šolsko prehrano
Prijavnica za obiskovanje interesne dejavnosti
Sprememba prijave prehrane
Preklic prehrane
Vloga za dodelitev statusa perspektivnega mladega umetnika
Vloga za dodelitev statusa perspektivnega športnika
Prijava k popravnemu izpitu
Opravičilo
Dovoljenje za zapustitev šolskih prostorov
Sprememba izbire izbirnih predmetov