Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda po končanem pouku do 15.45. V času podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti ter sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih.

RAZREDUČITELJ
1. razredDarja Mevlja
2. razredGlendina Čurin
3. razredMarjan Ruter
4. razredMatjaž Muha
5. razredJaka Rožac