Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda po končanem pouku do 15.45. V času podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti ter sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih.

RAZREDUČITELJ
1. razredSuzana Kobal, Alja Rožman
2. razredMarjan Ruter, David Rop
3. razredMatjaž Muha
4. razredJasmina Pištan, Nina Gaber, Glendina Čurin
5. razredJasmina Pištan, Glendina Čurin