Vstavimo navodila za šumnike č, š, ž

Tu zapišemo besedilo. Šumnike č, š in ž bo brskalnik znal prikazati samodejno.