Vstavimo navodila za šumnike č, š, ž

Največji naslov

Naslov drugega nivoja.

Osredinjen naslov tretjega nivoja.

Naslov četrtega nivoja.

Naslov petega nivoja.
Naslov šestega nivoja.

Oblikujmo besedilo:

To je nov odstavek

Če nič ne navedemo, je besedilo privzeto poravnano levo.

Besedilo smo poravnali desno.

Besedilo
je
“centrirano”
in
vsaka
beseda
je
v
novi
vrstici