OBVESTILO

Prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja VIZ s 1. 4. 2021

Skladno z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih, ki velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 (Uradni list RS, 29. 3. 2021), bo pouk v tem času potekal na daljavo.

Pouk bo organiziran po prilagojenem urniku in na način, kot je potekal na daljavo do sedaj. Učenci bodo navodila dobili v šoli.

Nujno varstvo bo organizirano za učence od 1. do 3. razreda, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. Izpolnjen in potrjen obrazec posredujte razredniku najkasneje do srede, 31. 3. 2021.

Za otroke, vključene v nujno varstvo, bo organizirana tudi prehrana.

Poskrbljeno bo tudi za topli obrok za otroke, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 382,82E (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Na topli obrok se prijavite na e-naslovu prehrana@os-dekani.si. Kosilo boste lahko prevzeli na šoli.

Za razumevanje in sodelovanje se vam zahvaljujemo.

Potrdilo delodajalca