Upravičenost do brezplačnega šolskega prevoza

Vozni red šolskih avtobusov za šolsko leto 2023/2024