Šola bo v šolskem letu 2023/2024 sodelovala na naslednjih tekmovanjih:

TEKMOVANJE ODGOVORNA OSEBA
SLOVENŠČINA (CANKARJEVO PRIZNANJE) Nives Pernat
ANGLEŠČINA – 8. in 9. razred Anja Černe
ANGLEŠKO BRALNO TEKMOVANJE Mojca Selinšek
HIPPO OLIMPIJADA – mednarodno tekmovanje v angleščini Mojca Selinšek
EPI READING BADGE (1 – 3.RAZRED) Anja Španić
ITALIJANŠČINA 9.R Iris Kos
KEMIJA Vesna Maršič
BIOLOGIJA (PROTEUSOVO PRIZNANJE) Mateja Mevlja
TEKMOVANJE V ZNANJU IZ SLADKORNE BOLEZNI Mateja Mevlja
MATEMATIČNI KENGURU Zdravko Mutić
LOGIKA Mojca Stergar
LILI IN BINE- MATEMATIČNO TEKMOVANJE Barbara Gajšek
VESELA ŠOLA Mojca Stergar
GEOGRAFIJA Elena Filipič
ZGODOVINA Elena Filipič
FIZIKA Andreja Smrdelj
ODBOJKA Jasmina Pištan
NOGOMET Miran Stergar
GIMNASTIKA Miran Stergar
ČEBELARSTVO Andreja Smrdelj
RDEČI KRIŽ Mirela Valentič, Tarcizija Kofol
NAŠA POMLAD (občinska revija pevskih zborov) David Rop
ROBOTIKA Borislav Đukić
»PIŠEK« PROGRAMIRANJE Borislav Đukić
BOBER Borislav Đukić
ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE 7.–9. razred Jasmina Pištan
PLANINSKO TEKMOVANJE Jasmina Pištan
MEHURČKI Patricija Morato Rojc

Šola se bo vključila v vsa tekmovanja, na katera se bodo učenci prijavili in bodo ustrezno pripravljeni.