V upravnem odboru sklada so štirje predstavniki staršev in trije predstavniki šole:

Predstavniki staršev

  • Marko Obad
  • Uroš Ševron
  • Katja Zankolič Hederić (namestnica predsednice upravnega odbora)
  • Monika Bažec Kukulin

Predstavniki šole

  • Debora Horjak Babič (tajnik upravnega odbora)
  • Suzana Bembič
  • Janja Šopić (predsednica upravnega odbora)