V skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 111/2013), bodo od 1. 1. 2015 dalje pravne in fizične osebe ter proračunski uporabniki za dobavljeno blago, izvedene storite ali izvedene gradnje dolžni proračunskim uporabnikom pošiljati račune v elektronski obliki (e-račun).

Podrobne informacije v zvezi z e-računi so dostopne na spletni strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila, ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo e-računov.

Elektronski račun bo mogoče oddati preko svoje banke (pod pogojem, da poslujete preko elektronskega bančništva), ali pa preko spletne aplikacije UJP-net.

Vse, ki poslujete z našim zavodom prosimo, da si zadevo pravočasno uredite.

Za podrobne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 05 66 11 240 (Dunja Zadnik), ali po elektronski pošti info@os-dekani.si.


PODATKI ZA IZSTAVITEV E-RAČUNA:

PREJEMNIK E-RAČUNA – POPOLNO IME: OSNOVNA ŠOLA DEKANI

NASLOV: ULICA, POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ: DEKANI 32, 6271 DEKANI

ŠTEVILKA TRR in naslov banke: SI56 0125 0603 0656 216 – Območna enota UJP Koper, Pristaništa ulica 10, 6000 Koper

ID ZA DDV: SI18370071

KONTAKTNA OSEBA ZA E-RAČUNE: DUNJA VITEZ

TELEFONSKA ŠTEVILKA: 05 66 21 240

ELEKTRONSKI NASLOV, KAMOR BOMO POŠILJALI E-RAČUNE IN PRILOGE: info@os-dekani.si