Šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi. Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole.

Šola v naravi v šolskem letu 2020/2021:

RAZREDVSEBINADATUMIZVAJALEC
3. razred- plavalna šola v naravi29. 11. – 3. 12. 2021Jasmina Pištan
5. razred- alpsko smučanje 12. 2. – 16. 2. 2022Matjaž Muha
6. razred- alpsko smučanje12. 2. – 16. 2. 2022Matjaž Muha
7. razred- naravoslovne dejavnosti20. 6. – 22. 6. 2022CŠOD
Vojsko

Starši učencev 5. razreda, ki bi imeli težave s plačilom šole v naravi, se lahko pred odhodom v ŠVN oglasijo pri šolski svetovalni delavki – pedagoginji Petri Miklavič in izpolnijo vlogo za subvencioniranje plačila šole v naravi.

Starši učencev 3. in 7. razreda pa lahko naslovijo prošnjo za pomoč pri plačilu šole v naravi na šolski sklad.