PODROČJA DELA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Svetovalna služba je organizirana z namenom svetovanja učencem in staršem ter posvetovanja in sodelovanja z učitelji, drugimi strokovnimi delavci in vodstvom šole pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in nadaljnjem razvoju zavoda.

Med temeljne dejavnosti svetovalne službe sodita načrtovanje in evalvacija, ki se prepletata tako z nudenjem pomoči kot z razvojnim in preventivnim delom.

Šolska svetovalna služba deluje na naslednjih osnovnih področjih vsakdanjega življenja in dela na šoli:

– šolanje učencev;

– učenje in poučevanje;

– šolska kultura, klima, vzgoja in red;

– telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj učencev;

– poklicna orientacija in

– socialno-ekonomske stiske.

Za učinkovito opravljanje nalog se svetovalna služba povezuje z naslednjimi strokovnimi ustanovami: Svetovalni center za otroke in mladostnike Koper, Zavod E. Vatovec Strunjan, Center za komunikacijo sluh in govor Portorož, Zavod za zaposlovanje Koper, Referat za zdravstveno vzgojo, Pedopsihiatrični dispanzer v Luciji, Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Zavod za Šolstvo OE Koper.

V svetovalni službi sta zaposleni: 

psihologinja Janja Šopić (05 62 09 213, janja.sopic@os-dekani.si)

pedagoginja Petra Miklavič (05 66 21 255, petra.miklavic@os-dekani.si)