OBROK CENA v €
Zajtrk 0,33
Dopoldanska malica 0,90
Redno kosilo 2,70
Občasno kosilo 2,70
Popoldanska malica 0,50