Vloga za dodelitev sredstev za pomoč socialno šibkim učencem oziroma otrokom iz sredstev šolskega sklada
Predlog za dodelitev sredstev za zastopanje šole in vrtca
Predlog za dodelitev sredstev za zviševanje standarda vzgojno-izobraževalne dejavnosti in financiranje nadstandarda
Predlog za dodelitev sredstev za potrebe bolnišničnih oddelkov