Ob 1500-letnici mesta Koper smo s knjigarno Libris sodelovali tudi učenci in učitelji osnovne šole Dekani. Ustvarjali smo likovne izdelke na temo Mudina vrata.
Pod mentorstvom učiteljice likovne umetnosti Nine Gaber so učenci 3. in 4. razreda pri likovnem krožku opazovali in risali vrata z ogljem. Učenci 7. razreda so pri pouku likovne umetnosti tiskali grafične odtise v tehniki linoreza in nakazovali detajle, ki jih lahko vidimo na takrat edinem vstopu v mesto. Učenci 9. razreda so pri izbirnem predmetu Likovno snovanje prikazali vrata in okolico z natančno risbo grafitnih svinčnikov.
Učenci 5. razreda so pod mentorstvom učiteljice Mojce Selinšek izdelali grafične odtise na temo Vrata Muda.
Učenci 2. razreda pa so pod vodstvom učiteljice Ivane Ranfl ustvarjali z različnimi naravnimi materiali.
Nastale likovne izdelke si lahko ogledate v izložbah tragovin, knjigarn in salonov na Prešernovem trgu v Kopru.
 
Več slik v Galeriji slik