Na podlagi povabila Slovenske karitas bo Osnovna šola Dekani tudi letos sodelovala v akciji Pokloni zvezek. Z akcijo želijo organizatorji zbrati čim več zvezkov za socialno ogrožene osnovnošolce in hkrati vse otroke spodbuditi k solidarnosti do sovrstnikov.

Vabimo vas, da po svoji presoji in glede na vaše zmožnosti poklonite nov, velik, črtan zvezek za slovenske osnovnošolce, ki potrebujejo pomoč pri nakupu šolskih potrebščin.

Zvezke bodo učenci zbirali po posameznih razredih do 7. junija 2024.

Hvala za sodelovanje.