Obveščamo vas, da smo za šolo, nasproti vhoda v 1. razred oz. vrtec, namestili kontejner za odpadni papir.

Odpadni papir lahko pripeljete med 7. 00 in 17. uro. Za pomoč zaprosite starše.

Prosimo vas, da v kontejner odlagate samo papir; karton in drugo embalažo odlagamo v za to namenjene kontejnerje.

Izkupiček od prodaje starega papirja bomo namenili v Šolski sklad in v dobrodelne namene (Palčica Pomagalčica).

 

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo.