Člani Sveta staršev Osnovne šole Dekani

VABILO NA 3., REDNO SEJO SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE DEKANI

V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Na podlagi 13. člena Poslovnika o delu Sveta staršev OŠ Dekani sklicujem 3., redno sejo sveta staršev Osnovne šole Dekani, ki se bo vršila v torek, 29. 11. 2022, s pričetkom ob 17.00 v učilnica Akacija OŠ Dekani.

Predlagan dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje sveta staršev z dne 20. 9. 2022 in 2. dopisne seje sveta staršev z dne 26. 10. 2022,
  2. Podaja mnenja k predlogu spremembe cen šolske prehrane,
  3. Problematika varne poti v šolo,
  4. Razno.

 

Gradivo k 1. točki: Zapisnik 1., redne seje z dne 20. 9. 2022 in 2., izredne seje z dne 26. 10. 2022.

Gradivo k 2. točki: Pojasnilo k predlaganemu dvigu cen šolske prehrane z dnem 1. 12. 2022.

Predstavniki svoj morebiten izostanek iz seje opravičijo pisno na e-poštni naslov: svet.starsev@os-dekani.si.

Lep pozdrav.
Predsednica sveta staršev:
Barbara Bajec, l.r