Šolska stopnišča smo opremili s poštevanko in pretvorbo merskih enot. Matematika in fizika bosta tako lažji, stopnišča pa bolj pisana.