PREDVIDENE INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019:

DEJAVNOST

MENTOR

RAZRED

PREDVIDEN ČAS

GLEDALIŠKI KROŽEK

Darja Mevlja

2. razred

TOR, 13.15 – 14.05

USTVARJALNE DELAVNICE

Barbara Gajšek

1. razred

ČET, 13.15 – 14.05

PRAVLJICE NEKOLIKO DRUGAČE

Tarcizija Kofol

2. razred

PON, 12.25 – 13.15

BRALNA ZNAČKA

razredniki

1.– 5. razred

po dogovoru

BRALNA ZNAČKA

Olivija Cunja,

Nives Pernat

6.– 9. razred

po dogovoru

BERIMO Z ROVKO

Jaka Rožac,

Mojca Stergar,

Olivija Cunja

5. in 6. razred

po dogovoru

ITALIJANSKA BRALNA ZNAČKA

Mojca Stergar,

Monika Komel

4.–9. razred

po dogovoru

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

Mojca Selinšek,

Glendina Čurin,

Anja Černe

4.–9. razred

po dogovoru

ANGLEŠKI KROŽEK

Glendina Čurin

3.–6. razred

PET, 13.35 -14.20

KOLESARSKI KROŽEK

Monika Komel

4. A (1. oc. obd.)

4. B (2. oc. obd.)

PON, 13.35 -15.10

KOLESARSKI KROŽEK

Monika Komel,

David Rop

5. razred

po dogovoru

DRAMSKI KROŽEK

Olivija Cunja

6.–9. razred

PON, 13.45 – 14.30

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

David Rop

1. in 2. razred

PON:

12.30 – 13.15 (2. razred)

13.15 – 14.05 (1. razred)

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

David Rop

3.–5. razred

TOR, 12.25 -13.15

ČET, 12.25 -13.15

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

David Rop

3. in 4. razred

ČET, 12.25 -13.15

ROKOMET

zunanji sodelavec

2.–5. razred

ČET, 13.35 – 14.20

GIMNASTIKA

Miran Stergar

2.–9. razred

PON, 13.35 – 14.20

NOGOMET ZA DEKLICE

zunanji izvajalec

2.–7. razred

TOR, 13.35 – 14.20

NOGOMET

Miran Stergar

6.–9. razred

PON, 14.25 – 15.10

KOŠARKA

zunanji sodelavec

2.–4. razred

TOR, 14.25 – 15.10

GASILSKI KROŽEK

zunanji sodelavec

1.–5. razred

TOR, 13.35 – 14.20

(od sredine oktobra naprej)

ROBOTIKA

Borislav Đukić

6.–9. razred

PET 13.35 -15.10 oziroma

po dogovoru

MEPI

Zdravko Mutič,

Miran Stergar,

Debora Horjak Babič,

Jasmina Pištan

9. razred

po dogovoru

ČEBELARSTVO

Andreja Smrdelj

3.–8. razred

PET 13.35 – 15.10 (teden A)

ZMOREM SAM

Patricija Morato Rojc

2.–5. razred

po dogovoru

KLEKLANJE

Andreja Smrdelj

3.–9. razred

TOR 13.35 – 15.10 (teden B)

LIKOVNO USTVARJANJE

Mojca Stergar

3.–9. razred

ČET 13.35 – 14.20

USTVARJAJMO SKUPAJ

Nina Gaber

5.- 9. razred

SRE 13.35 – 15.10 (teden A)

NOČ KNJIGE

Debora Horjak Babič,

Tadeja Andrejašič,

Tarcizija Kofol

 

3. razred

april

ŠPANSKI KROŽEK

Nina Gaber

6.–9. razred

PON, 12.25 -13.15

in

SRE 13.35 – 15.10 (teden B)

GLEDALIŠKI KROŽEK

Jaka Rožac

5. razred

PON, 12.25 – 13.15

PROSTOVOLJSTVO

Debora Horjak Babič

7.–9. razred

po dogovoru

V šolskem letu 2018/2019 bosta mentorici šolskega glasila Sinji galeb Olivija Cunja in Monika Komel.

Pišite nam

Joomla forms builder by JoomlaShine

Osnovna šola Dekani

Dekani 32, 6271 Dekani

E-pošta: info@os-dekani.si

Ravnateljica: Eneja Rožanec

Pomočnica ravnateljice: Mojca Selinšek