Šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi. Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole.

RAZRED

VSEBINA

DATUM

 

4. razred

- športne dejavnosti
- naravoslovne dejavnosti

1. – 5. 10. 2018

CŠOD
Dom Fara

5. razred

- alpsko smučanje

11.  15. 2. 2019

CŠOD Bohinj (Vogel)

7. razred

- terensko delo Luče

12. – 14. 9. 2018

učitelji OŠ Dekani

Starši učencev 5. razreda, ki bi imeli težave s plačilom šole v naravi, se lahko pred odhodom v ŠVN, oglasijo pri šolski svetovalni delavki – pedagoginji Petri Miklavič in izpolnijo vlogo za subvencioniranje plačila šole v naravi. Starši učencev 4., 7. in 9. razreda pa lahko naslovijo prošnjo za pomoč pri plačilu šole v naravi na šolski sklad.

Pišite nam

Joomla forms builder by JoomlaShine

Osnovna šola Dekani

Dekani 32, 6271 Dekani

E-pošta: info@os-dekani.si

Ravnateljica: Eneja Rožanec

Pomočnica ravnateljice: Mojca Selinšek