V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno. V 6. razredu šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta. Nacionalno preverjanje znanja se opravlja pisno in traja najmanj 45 in največ 90 minut pri posameznem predmetu. Za učence, ki se izobražujejo na domu, veljajo enaka določila glede načina in trajanja nacionalnega preverjanja znanja kot za druge učence. Dosežki učencev se vpišejo v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda. Če učenec in starši menijo, da je pri ugotavljanju dosežka pri nacionalnem preverjanju znanja prišlo do pisne ali računske napake, lahko starši v treh dneh po prejemu obvestila pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor.

Kolegar nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2018/2019:

DATUM

AKTIVNOST

3. 9. 2018

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.

7. 5. 2019

NPZ iz slovenščine – 6. razred
NPZ iz slovenščine – 9. razred

9. 5. 2019

NPZ iz matematike – 6. razred
NPZ iz matematike – 9. razred

13. 5. 2019

NPZ iz angleščine – 6. razred
NPZ iz tretjega predmeta – 9. razred

3. 6. 2019

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.

4. 6. 2019

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

5. 6. 2019

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

6. 6. 2019

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.

7. 6. 2019

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

10. 6. 2019

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

14. 6. 2019

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda.

24. 6. 2019

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda.

V šolskem letu 2018/2019 je tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali nacionalno preverjanje znanja naslednji: FIZIKA.

Pišite nam

Joomla forms builder by JoomlaShine

Osnovna šola Dekani

Dekani 32, 6271 Dekani

E-pošta: info@os-dekani.si

Ravnateljica: Eneja Rožanec

Pomočnica ravnateljice: Mojca Selinšek