Predmetnik osnovne šole vsebuje za učence 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih predmetov, ki so enaki za vse učence, tudi izbirne predmete. Učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri izbirnega predmeta tedensko. V tem primeru morajo starši šoli posredovati pisno vlogo za oprostitev sodelovanja otroka pri izbirnih predmetih.

V šolskem letu 2018/2019 bo šola izvajala naslednje izbirne predmete:

SODOBNA PRIPRAVA HRANE
RAČUNALNIŠTVO - UREJANJE BESEDIL
ŠPORT ZA ZDRAVJE
ŠPORT ZA SPROSTITEV
IZBRANI ŠPORT
RAČUNALNIŠTVO - MULTIMEDIJA
NAČINI PREHRANJEVANJA
ČEBELARSTVO
OBDELAVA GRADIV - LES
ŠOLSKO NOVINARSTVO
POSKUSI V KEMIJI
ITALIJANŠČINA 1
ITALIJANŠČINA 2
ITALIJANŠČINA 3

Pišite nam

Joomla forms builder by JoomlaShine

Osnovna šola Dekani

Dekani 32, 6271 Dekani

E-pošta: info@os-dekani.si

Ravnateljica: Eneja Rožanec

Pomočnica ravnateljice: Mojca Selinšek