1. razred

 

VSEBINA

ČAS

ODGOVORNA OSEBA

KULTURNI DNEVI

Sprejem prvošolčkov v šolo

3. september

 

 

Darja Knez,

Barbara Gajšek,

Ivana Ranfl

 

 

 

Gledališka predstava

po ponudbi

Filmska predstava

december

Bralna značka

september

NARAVOSLOVNI DNEVI

Zdravje

po dogovoru

Akvarij Piran

september

Na kmetiji

maj

TEHNIŠKI DNEVI

Novoletni okraski

november

Izdelki iz papirja

februar

Ustvarjajmo z učenci 1. razreda OŠ Oskarja Kovačiča Škofije

po dogovoru

ŠPORTNI DNEVI

Jesenski pohod

oktober

Dejavnosti prilagajanja na vodo

september

Dejavnosti prilagajanja na vodo

september

Dejavnosti prilagajanja na vodo

september

Spomladanski pohod, orientacija

april ali maj

 

2. razred

 

VSEBINA

 

 

ČAS

ODGOVORNA OSEBA

KULTURNI DNEVI

Gledališka predstava

po ponudbi

 

Darja Mevlja,

Patricija Morato Rojc

 

 

 

Filmska predstava

december

Slovenski književni junaki

februar

Zaključek bralne značke

april

NARAVOSLOVNI DNEVI

Obisk Kobilarne Lipica

september

Varnost v prometu

september

Od zrna do kruha

po dogovoru

TEHNIŠKI DNEVI

V muzeju

oktober

Ustvarjamo za novoletni bazar

november

Zmešam in ločim

junij

ŠPORTNI DNEVI

Vodne aktivnosti

september

Vodne aktivnosti

september

Vodne aktivnosti

september

Pohod

oktober

Orientacijski pohod

september

 

3. razred

 

VSEBINA

ČAS

ODGOVORNA OSEBA

KULTURNI DNEVI

Gledališka predstava

po ponudbi

Tarcizija Kofol,

Tadeja Andrejašič

 

 

Zakladi tisočletij

februar ali marec

Filmska predstava

december

Zaključek bralne značke

april

NARAVOSLOVNI DNEVI

Živalski vrt Ljubljana

maj

Voda

september

Obisk morske biološke postaje in ogled mesta Piran

junij

TEHNIŠKI DNEVI

Izdelek po načrtu

januar

Predpraznična delavnica

november

Merjenje

junij

ŠPORTNI DNEVI

Jesenski pohod

oktober

Plavanje

september

Plavanje

september

Plavanje

september

Orientacijski pohod

maj

Za učence 3. razreda bo organiziran 20-urni plavalni tečaj, ki ga bodo izvajali učitelji plavanja.

 

4. razred

 

VSEBINA

ČAS

ODGOVORNA OSEBA

KULTURNI DNEVI

Ljudska pravljica

januar

Selina Lešek,

Mirela Valentič

 

 

Načini bivanja in dela pri nas nekoč –Tonina hiša

junij

Znamenitosti Kopra

april ali maj

NARAVOSLOVNI DNEVI

Projekt Voda

junij

Planetarij

september

Obdajajo nas različne snovi

 marec

TEHNIŠKI DNEVI

Elektrika

 februar

Izdelki iz lesa in papirja

december

Izdelava vozila iz plastenke

november

Rdeči križ

maj

ŠPORTNI DNEVI

Atletika

september

 

Športno plezanje ali pohodništvo (CŠOD)*

1. – 5. 10. 2018

 

 

Orientacijski tek (CŠOD)*

Lokostrelstvo (CŠOD)*

Kolesarjenje (CŠOD)*

*ŠOLA V NARAVI
V okviru pouka se bo izvedel tudi ogled gledališke predstave.

 

5. razred

 

VSEBINA

ČAS

ODGOVORNA OSEBA

KULTURNI DNEVI

Filmska vzgoja

december

 

Mojca Stergar,

Jaka Rožac

 

 

Ogled mesta Ljubljana (CŠOD)

20. 5. 2019

Pokrajinski muzej Koper

junij

NARAVOSLOVNI DNEVI

Prva pomoč in prostovoljstvo

september

Kraški rob (CŠOD)

3. 12. 2018

Planetarij

september

TEHNIŠKI DNEVI

Izvir Rižane, vodarna v Cepkih, Luka Koper

januar ali

februar

Izdelki iz papirja in lesa

december

Od niti do oblačila (etnološka zbirka Koper)

april

Konstrukcijske zbirke, gonila

junij

ŠPORTNI DNEVI

Orientacija

oktober

Mojca Stergar,

Jaka Rožac

 

Alpsko smučanje*(CŠOD)

11. – 15. 2. 2019

Alpsko smučanje*(CŠOD)

Alpsko smučanje*(CŠOD)

Alpsko smučanje*(CŠOD)

*ŠOLA V NARAVI
V okviru pouka se bo izvedel tudi ogled gledališke predstave.

 

6. razred

 

VSEBINA

ČAS

ODGOVORNA OSEBA

KULTURNI DNEVI

Spoznavajmo jezike

po dogovoru

Anja Černe

Gledališka vzgoja

po dogovoru

Olivija Cunja

Glasbena šola Koper in Pokrajinski muzej Koper

februar

David Rop

NARAVOSLOVNI DNEVI

Planetarij

september

Mateja Mevlja

Dodatki v prehrani

september

Mateja Mevlja

Učna pot Movraž

maj

Karmen Hrvatin

TEHNIŠKI DNEVI

Ljudski inštrumenti

11. 9. 2018

David Rop

Izdelava knjige

februar

Andreja Smrdelj

Ročna izdelava papirja

oktober ali november

Izdelava naprave

junij

ŠPORTNI DNEVI

Plavanje

september

Miran Stergar

Kolesarjenje

oktober

Športne igre

junij

Orientacija

november

Pohod

marec

V okviru pouka se bo 21. 12. 2018 izvedel ogled filmske predstave (Gajin svet).

7. razred

 

VSEBINA

ČAS

ODGOVORNA OSEBA

KULTURNI DNEVI

Glasbena predstava "IZLET V KRALJESTVO ZVOKA"

8. 1. 2019

David Rop

Kulturno-zgodovinske znamenitosti Kopra

27. 9. 2018

Elena Filipič

Gledališka predstava in projekt »RASTEM S KNJIGO«

oktober

Debora Horjak Babič

NARAVOSLOVNI DNEVI

Škocjanski zatok

oktober

Nadja Jakomin

Morje

maj

Nadja Jakomin

Terensko delo v Lučah, učna pot Logarska dolina

12. – 14. 9. 2018

Elena Filipič

TEHNIŠKI DNEVI

Obisk lesarske šole v Postojni

20. 9. 2018

Andreja Smrdelj

Prehrana

december

Mateja Mevlja

Ekološki dan

april

Nadja Jakomin

Les v alpski pokrajini nekoč in danes (Luče)

12. – 14. 9. 2018

Elena Filipič

ŠPORTNI DNEVI

Plavanje

september

Miran Stergar

Veslanje

september

Športne igre

junij

Zimski športni dan

januar ali februar

Pohod

marec

 V okviru pouka se bo 21. 12. 2018 izvedel ogled filmske predstave (Gajin svet).

8. razred

 

VSEBINA

ČAS

ODGOVORNA OSEBA

KULTURNI DNEVI

Glasbena predstava "IZLET V KRALJESTVO ZVOKA"

8. 1. 2019

David Rop

Gledališka predstava in obisk domoznanskega oddelka v Kopru

po ponudbi

Debora Horjak Babič

Po Prešernovih stopinjah

23. 5. 2019

Olivija Cunja

NARAVOSLOVNI DNEVI

Konzerviranje

september

Mateja Mevlja

Prebavila

november

Mateja Mevlja

Zdrav življenjski slog

januar

Mateja Mevlja

TEHNIŠKI DNEVI

Oljkarstvo

oktober ali november

Marjan Ruter

Ekološki izdelek

oktober

Andreja Smrdelj

Novoletni izdelki

november

Nina Gaber

Obisk Srednje tehniške šole Koper

februar ali marec

Petra Miklavič

ŠPORTNI DNEVI

Plavanje

september

Miran Stergar

Veslanje

september

Športne igre

junij

Zimski športni dan

januar ali februar

Pohod

marec

 V okviru pouka se bo 21. 12. 2018 izvedel ogled filmske predstave (Gajin svet).

9. razred

 

VSEBINA

ČAS

ODGOVORNA OSEBA

KULTURNI DNEVI

Glasbena predstava "IZLET V KRALJESTVO ZVOKA"

8. 1. 2019

David Rop

Poklicna orientacija

oktober

Petra Miklavič

Obisk Trubarjeve domačije

november

Nives Pernat

NARAVOSLOVNI DNEVI

Postojnska jama

20. 2. 2019

Elena Filipič

NEK – jedrska elektrarna Krško
GEN - svet energije

4. 10. 2018

Elena Filipič

Dolina Glinščice in Rižarna

april

Elena Filipič

TEHNIŠKI DNEVI

Novoletni izdelki

november

Nina Gaber

Obisk SBI

oktober

Mateja Mevlja

Merjenje

po dogovoru

Vesna Maršič

Izdelava odrske scene

junij

Anja Černe,
Borislav Đukić

ŠPORTNI DNEVI

Plavanje

september

Miran Stergar

Orientacija

september

Športne igre

junij

Zimski športni dan

januar ali februar

Pohod

marec

V okviru pouka se bo 21. 12. 2018 izvedel ogled filmske predstave (Gajin svet).

Pišite nam

Joomla forms builder by JoomlaShine

Osnovna šola Dekani

Dekani 32, 6271 Dekani

E-pošta: info@os-dekani.si

Ravnateljica: Eneja Rožanec

Pomočnica ravnateljice: Mojca Selinšek