Obveščamo vas, da je Vlada RS na seji dne 13. 4. 2022 z odlokom ukinila uporabo zaščitnih mask v vrtcih in šolah. Prenehal je veljati tudi ukrep vzdrževanja medosebne razdalje.

Kljub temu pa še vedno v celoti velja V. poglavje Odloka o začasnih ukrepih, ki določa obveznost razkuževanja rok in prezračevanja prostorov ter upoštevanje priporočil NIJZ (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1082/odlok-o-spremembah-odloka-zacasnih-ukrepih-za-preprecevanje-in-obvladovanje-okuzb-z-nalezljivo-boleznijo-covid-19 in https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje).