PODROČJA DELA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Svetovalna služba je organizirana z namenom svetovanja učencem in staršem ter posvetovanja in sodelovanja z učitelji, drugimi strokovnimi delavci in vodstvom šole pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in nadaljnjem razvoju zavoda.

Med temeljne dejavnosti svetovalne službe sodita načrtovanje in evalvacija, ki se prepletata tako z nudenjem pomoči kot z razvojnim in preventivnim delom.

 

Šolska svetovalna služba deluje na naslednjih osnovnih področjih vsakdanjega življenja in dela na šoli:

- šolanje učencev;
- učenje in poučevanje;

- šolska kultura, klima, vzgoja in red;

- telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj učencev;

- poklicna orientacija in

- socialno-ekonomske stiske.

 

Za učinkovito opravljanje nalog se svetovalna služba povezuje z naslednjimi strokovnimi ustanovami: Svetovalni center za otroke in mladostnike Koper, Zavod E. Vatovec Strunjan, Center za komunikacijo sluh in govor Portorož, Zavod za zaposlovanje Koper, Referat za zdravstveno vzgojo, Pedopsihiatrični dispanzer v Luciji, Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Zavod za Šolstvo OE Koper.

 

V svetovalni službi sta zaposleni psihologinja Janja Šopić in pedagoginja Petra Miklavič.

Pišite nam

Joomla forms builder by JoomlaShine

Osnovna šola Dekani

Dekani 32, 6271 Dekani

E-pošta: info@os-dekani.si

Ravnateljica: Eneja Rožanec

Pomočnica ravnateljice: Mojca Selinšek