Predstavniki sveta staršev v šolskem letu 2018/2019:

ŠOLA:

RAZRED

PREDSTAVNIK

1. A

Uroš Šavron

1. B

Boštjan Kocjančič

2. A

Barbara Bajec

2. B

Jana Metlika

3. A

Katja Panić

3. B

Kristina Udovič Kocjančič

4. A

Marko Obad

4. B

Martina Stipančič

5. A

Tanja Šmon

5. B

Emina Korenika

6. A

Sonja Rajh

6. B

Tjaša Lazar

7. A

Denis Burič

7. B

Trajka Kocjančič

8. A

Marko Kovačič

8. B

Gordana Šokič

9. A

Dorijan Frank

9. B

Samanta Furlanič

VRTEC DEKANI:

RAZRED

PREDSTAVNIK

Polžki

Veronika Prašnikar

Čebelice

Katja Klampfer

Pikapolonice

Elsa Grižančič 

VRTEC RIŽANA:

RAZRED

PREDSTAVNIK

Sovice

Nina Petrovič

Metulji

Monika Bažec Kukulin 

Ribice

Andrej B. 

Muce

Tatjana K. Jenko 

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) je svet staršev organ šole, preko katerega starši uresničujejo svoje interese, povezane z vzgojo in izobraževanjem njihovih otrok. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek šole in vrtcev po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Predsednik sveta staršev je Marko Kovačič.

 


Preko sveta staršev se starši vključujejo v delo šole. V skladu z ZOFVI (66. člen) ima svet staršev naslednje naloge:

· predlaga nadstandardne programe,

·  daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

· sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,

· daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

· razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

· obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

· voli predstavnike v svet šole in druge organe šole,

· lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

· samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,

· oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,

· opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

 

Starši lahko svoje predloge, pobude, pohvale in pritožbe v zvezi vzgojno

izobraževalnega dela posredujejo preko svojega predstavnika ali na e-pošto:

 

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Pišite nam

Joomla forms builder by JoomlaShine

Osnovna šola Dekani

Dekani 32, 6271 Dekani

E-pošta: info@os-dekani.si

Ravnateljica: Eneja Rožanec

Pomočnica ravnateljice: Mojca Selinšek