NIJZ je na spletni strani https://www.tosemjaz.net/ pripravil različne informacije in oblike pomoči za vse, ki se znajdejo v stiski.