Začeli smo s projektom ZDRAV KORAK ZA ZDRAVO ŠOLO, v sklopu katerega učenci opravite 4 pohode (pohod na Tinjan in še 3 pohode po lastni izbiri). Pohode opravite do konca meseca maja 2023, kot dokazilo pa velja žig ali fotografija z vrha vzpetine.
Knjižice za beleženje pohodov lahko prevzamete pri učiteljici Jasmini.

Učenci, ki boste opravili vse 4 pohode, boste nagrajeni na končni prireditvi!