Spoštovani,

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je šolam posredovalo okrožnico s priporočili NIJZ glede nošenja mask za učence od 6. leta starosti dalje. Iz okrožnice izhaja, da dokument NIJZ opredeljuje, da je za otroke od šestega leta starosti dalje v šolah nošenje mask v prostorih izven učilnice priporočeno in ne strogo obvezno.

V vzgojno – izobraževalni proces se lahko vključujejo tudi učenci, ki mask iz različnih razlogov ne želijo oziroma ne smejo nositi.

 

Priporočila za uporabo mask se nahajajo na naslednji povezavi:

 

https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2

 

V. d. ravnatelja

Eneja Rožanec