“HELP!” je interesna dejavnost namenjena učencem, ki so se zaradi ukrepov za obvladovanje epidemije
znašli v težavah pri predmetu TJA. Dobimo se ob sredah 7. in 8. učno uro ali po dogovoru, ko učencu
ustreza glede na urnik. Učna pomoč praviloma poteka s posameznim učencem, zato se je treba za obisk
interesne dejavnosti prijaviti (ustno v šoli ali pisno na glendina.curin@os-dekani.si).

Prisrčno vabljeni!

Učiteljica Glendina Čurin