ROKOVNIK ZA PRIJAVO IN IZVEDBO VPISA

KDAJ? KAJ?
do 21. 1. 2019 · objava razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove
15. in 16. 2. 2019 · informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
do 4. 3. 2019 · prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za učence, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna)
med 11. in 23. 3. 2019 · opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna)
do 2. 4. 2019 · prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2019/2020
8. 4. 2019 · objava številčnega stanja prijav za vpis (spletna stran MIZŠ)
do 23. 4. 2019 · morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo šolo
do 22. 5. 2019

· javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)

(srednje šole do 29. 5. 2019 obvestijo prijavljene učence o

omejitvah vpisa)

med 18. in  21. 6. 2019

(po razporedu šol)

· srednje šole brez omejitev: vpis

· srednje šole z omejitvijo vpisa: izvedba 1. kroga izbirnega postopka

· objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis kandidatov, ki so bili uspešni

·  seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu

do 26. 6. 2019 · prijava za 2. krog izbirnega postopka
do 2. 7. 2019 · vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
3. 7. 2019 · objava še prostih mest za vpis v srednje šole (spletna stran MIZŠ)
do 30. 8. 2019 · vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta