Potek NPZ

4. 5. 2022 – sreda           NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

6. 5. 2022 –  petek         NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

10. 5. 2022 – torek         NPZ iz kemije za 9. razred ter NPZ iz angleščine za 6. razred

Učenci 6. in 9. razredov vstopate v učilnice ob 8.00 ter sledite navodilom. Začetek NPZ-jev je ob 8.15. Po navedeni uri zamudnikom ni več dovoljen vstop.

Ostali oddelki razredne in predmetne stopnje se ravnate po urniku oziroma po predhodnih morebitnih navodilih učiteljev.