Kriteriji za razdeljevanje in dodeljevanje namenskih sredstev šolskega sklada OŠ Dekani