Čestitke našim bralcem!

V torek, 2. aprila 2019, je bila na OŠ Koper zaključna prireditev bralnega tekmovanja Berimo z Rovko Črkolovko.

Risultati immagini per rovka črkolovkaNaši učenci so se odlično odrezali in dosegli več priznanj in nagrad:

  •  2. mesto za največ prebranih knjig so izmed vseh šol dosegli učenci 5. A razreda OŠ Dekani;
  • 8. mesto za največ prebranih knjig so dosegli učenci 6. A razreda OŠ Dekani;
  • 13. mesto za največ prebranih knjig so dosegli učenci 5. B in 6. B razreda OŠ Dekani;

 

  •            učenki Marijana Panić in Tanaja Sever, obe iz 5. A razreda, sta bili nagrajeni, saj sta prebrali vseh 43 knjig iz bralnega tekmovanja;  
  •           Marijana Panić iz 5. A je za svoj komentar o knjigi kot promotorka branja dosegla 1. mesto za najboljši komentar v kategoriji knjig za 5. razred;
  •         Neža Rožac iz 6. A je za svoj komentar o knjigi kot promotorka branja dosegla1. mesto za najboljši komentar v kategoriji knjig za 6. razred;
  •        Maja Frank iz 6. A je za svoj komentar o knjigi kot promotorka branja dosegla5. mesto za najboljši komentar v kategoriji knjig za 6. razred;
  •             Anna Laura Ruggieri iz 5. A, ki je prebrala e-knjigo iz bralnega seznama, je bila izžrebana in je dobila v dar bralnik.   

 

Bralno tekmovanje Berimo z Rovko Črkolovko

 Rezultat iskanja slik za berimo z rovko črkolovko

je izviren pristop k spodbujanju branja in izboljšanju bralnih navad med petošolci in šestošolci v obliki vodenega bralnega tekmovanja, ki ga organizira Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Oddelek za mlade bralce.

Zakaj ravno 5. in 6. razred? Po opažanjih in rezultatih raziskav se ravno v tej starostni skupini otrokovo zanimanje za branje in posledično opravljanje bralne značke naglo zmanjšuje.

Z bralnim tekmovanjem želimo ustvariti razredno klimo, ki bi bila pozitivno naravnana do branja in pri tem vključiti čisto vse posameznike tako izjemne bralce kot tudi tiste, ki imajo odpor do branja. To ni tekmovanje za posameznike, temveč za celotno razredno skupnost. Pogoj, da se razred kvalificira je, da vsak izmed posameznikov v času tekmovanja prebere vsaj eno knjigo. V nasprotnem primeru se razred kot celota ne more kvalificirati.

Na tak način želimo vključiti čisto vse posameznike iz te populacije in spodbujati medvrstniško kolegialnost, povezanost, možnost sodelovanja ter timsko delo. 

Sodelujoči učenci imajo prek spletne strani možnost si knjige med seboj priporočati,  se o njih pogovarjati, si izmenjevati mnenja in to ne samo znotraj ene oddelčne skupnosti, temveč tudi z vrstniki iz drugih šol.

Spremljajte vsebine in rezultate na spletni strani bralnotekmovanje.si

Pomembno: knjige prebrane za bralno tekmovanje se upoštevajo za bralno značko.