Spoštovani učenci in starši oz. skrbniki,

obveščamo vas, da je Vlada RS danes, v četrtek, 11. 2. 2021 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok bo začel veljati 13. februarja 2021 in bo veljal do 19. februarja 2021.

Z odlokom se za učenke/učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole od ponedeljka, 15. 2. 2021, dalje.

Vzgojno-izobraževalno delo bo v prostorih šole potekalo za vse učenke/učence od 1. do 9. razreda v normativno določenih oddelkih oz. mehurčkih, ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ. Pouk bo za vse oddelke organiziran v matični učilnici oddelka, učenke/učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo učiteljice/učitelji posameznih predmetov (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela).

Vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole naj se, po priporočilih NIJZ, udeležujejo le zdrave učenke in učenci ter zdravi zaposleni. Izvaja se le obvezni program, jutranje varstvo in podaljšano bivanje.

Izvajali bomo le tiste interesne dejavnosti, ki jih bomo lahko izpeljali v homogeni skupini oddelka.

Izbirne predmete (obvezne in neobvezne) bomo izvajali na daljavo ali na šoli. O tem bodo učenci pravočasno obveščeni.

O odsotnosti učenk/učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev odloča pediater. Učenke in učenci, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka v prostorih šole, strokovni delavci šole po ustaljenih komunikacijskih kanalih dnevno informirajo z obsegom učne snovi, ki se je pri pouku obravnavala in jim posredujejo tudi pisna gradiva, ki so jih uporabljali pri neposrednem pouku v oddelku ostale/i učenke/učenci.

Prosimo, da si natančno preberete Protokol izvajanja vzgojno – izobraževalnega dela od 15. 2. 2021 dalje.

 

PROTOKOL IZVAJANJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA NA OŠ DEKANI V RAZMERAH_B

POVEZAVA DO URNIKOV:  https://www.os-dekani.si/urniki/